Are you of legal drinking age?
Yes

kompaan *Gunpowder proof* GIN

Om van ‘Navy Strength’ te mogen spreken, moeten producenten zich houden aan één grondregel: Hun gin moet een alcoholpercentage hebben dat tussen 57% en 58% ligt. Dit percentage ligt een 10-18% hoger dan bij de meer courante gins, maar is absoluut niet willekeurig, daarvoor keren we even terug in de tijd. Het verhaal begint in het Verenigd Koninkrijk van de 18e eeuw, welke op dat moment beschikt over de grootste zeemacht ter wereld en een niet te lessen dorst naar gin.

Hoewel de Britse Royal Navy onlosmakelijk geassocieerd wordt met het alomgekende dagelijkse rumrantsoen had elk schip van de Britse Marine ook een verplichte hoeveelheid gin aan boord. Gin werd namelijk, door haar toegevoegde ‘heilzame’ botanicals, gezien als voorzorgsmaatregel én remedie tegen een hele reeks klachten.

Maar diezelfde officieren ontdekten al gauw dat er heel wat wanpraktijken plaatsvonden met hun geliefde spirit, zo werd deze bijvoorbeeld sterk verwaterd verkocht. Dus moesten ze op zoek naar een manier om de sterkte van hun alcohol te kunnen bewijzen. Die oplossing vonden ze toevallig bij iets dat elk van hun schepen aan boord had, buskruit: Nat buskruit ontvlamt namelijk niet meer, tenzij de vloeistof waarmee het buskruit in contact kwam een alcoholsterkte heeft van meer dan, u raadt het al, de fameuze 57%

Die sterkte kreeg al gauw de naam ‘100 PROOF’ of ‘Gunpowder Proof’. Onder 57% gebeurt niks meer met het buskruit en spreekt men van ‘Underproof. Is de alcohol té sterk, dan knalt het buskruit in plaats van te ontvlammen, en spreekt men van ‘Overproof’. Omdat buskruit dus uitsluitend meer, minder of exact 57% kan aanwijzen, kocht de Navy vanaf dat punt enkel nog alcohol aan die sterkte. Met de komst (en het verfijnen) van de specifieke alcoholmeter, werd de buskruittest in 1816 officieel vervangen, maar de naam ‘Gunpowder Proof’ bleef hangen en de Royal Navy bleef, eveneens uit gewoonte, hun spirits aankopen van 57% .

In tegenstelling tot de term ‘Gunpowder Proof’ is het gebruik van ‘Navy Strength’ daarentegen vrij jong. Ze werd voor het eerst gebruikt in de vroege jaren ’90, door het Britse merk Plymouth Gin, dat onder meesterstoker Desmond Payne (nu Beefeater), haar ‘100 Proof’ gin van indertijd terug op de markt bracht. Dit is tevens de reden dat je de term bijna uitsluitend tegenkomt bij ginmerken en veel minder, of helemaal niet, bij andere spirits.

Beware!

34,50

Out of stock

Shopping Cart
Close
0